วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วิธีติดตั้ง Arduino 1.0.3 IDE

วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino 1.0.3 IDE บน Windows 7 64bits


gpsติดตามรถ

ผู้เขียนเสียเวลาไปหลายวันทีเดียวสำหรับการติดตัั้งซอฟต์แวร์ Arduino 1.0.3 IDE เวอร์ชั่นล่าสุดณ ปัจจุบัน  เนื่องจากความรีบร้อนในการใช้งาน หลงทางไปดาวน์โหลดชุดติดตั้งอัตโนมัติของ Arduino IDE ซึ่งติดตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างไปตามเรื่อง วันนี้ผู้เขียนจะได้ขอแนะนำการใช้งานบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 และทดสอบโปรแกรมไฟกระพริบไปพร้อมกัน

บอร์ด Arduino MEGA 2560 R3 มีรายละเอียดอะไรบ้างสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือบอร์ด ตามลิงค์นี้ http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega2560 ผู้เขียนกำลังพัฒนาส่วนของการนำ Arduino มาอ่านบัตรชนิดแถบแม่เหล็ก(magnetic card) และการส่งข้อมูลจากบัตรแบบแถบแม่เหล็กไปยังอุปกรณ์ GPS Tracking Teltonika FM1100 ตามโปรโตคอล 1-wire เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ของกรมการขนส่งทางบกที่จะบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2556 สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ตามลิงค์ประกาศ

"ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)"

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ arduino-1.3.3-windows ขั้นตอนนี้ใช้เวลาสักพักนึง นั่งพักทานเครื่องดื่มใจเย็นๆ

gpsติดตามรถ


ขั้นตอนที่ 2

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เราสามารถแตกไฟล์ไปไว้ที่ C:\Users\com\Documents
gpsติดตามรถ

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากดำเนินการแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสร้างช็อตคัทไปไว้ที่หน้าจอ ขั้นตอนที่ 4 

ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับบอร์ด สำหรับบอร์ดที่ผู้เขียนใช้เป็นบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3  ป้อนไฟเลี้ยงบอร์ดต่อสายUSB จากนั้นเครื่องจะค้นหาซอฟต์แวร์สำหรับบอร์ด ขั้นตอนนี้จะยังไม่พบไดร์ฟเวอร์ของบอร์ด ให้ไปที่ Control Panel-->Device Manager จากนั้นเลือกไปที่ Update Driver Software --> Browse my computer for driver software ให้เลือกไปที่ C:\Users\com\Documents\arduino-1.0.3\drivers จุดสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้คือต้องบราวเซอร์ไปแค่โฟลเดอร์ drivers เท่านั้น

gpsติดตามรถ

หากขั้นตอนถูกต้องระบบจะติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำเร็จดังรูป สำหรับเครื่องที่ผู้เขียนใช้จะได้ Arduino Mega 2560 R3 ที่พอร์ต COM9
gpsติดตามรถ

ขั้นตอนที่ 5

เริ่มต้นใช้งาน Arduino 1.0.3 IDE จุดนี้เป็นจุดที่ผู้เขียนหลงทาง ต้องใช้ Arduino 0023 ไปหลายวัน ห้ามเข้าไปแก้ไขไฟล์  boards.txt ที่ C:\Users\com\Documents\arduino-1.0.3\hardware\arduino เด็ดขาด โดยเฉพาะวิธีที่ผู้เขียนคัดลอกไฟล์เก่ามาจาก Arduino 0023 เพราะว่าสถาปัตยกรรมของขาแตกต่างกันจากเวอร์ชั่นเก่าโดยสิ้นเชิง 

กดดับเบิ้ลคลิกไฟล์ ที่หน้าเดสท็อปเข้าสู่หน้าจอ Arduino IDE 1.0.3 ให้ไปกำหนดค่าบอร์ด Arduino MEGA 2560 ตามรูป Tools-->Board-->Arduino Mega 2560 or Mega ADK
จีพีเอสติดตามรถ

ต่อไปเป็นการกำหนดค่าพอร์ต สำหรับ Arduino 1.0.3 IDE นี้จะฉลาดมากสามารถเลือกพอร์ตได้เองอัตโนมัติ แต่หากมีการเชื่อมต่อมากกว่า 1 พอร์ต สำหรับเครื่องของผู้เขียนเป็นพอร์ตคอม 9
จีพีเอสติดตามรถ

ขั้นตอนที่ 6

ทดสอบโปรแกรมตัวอย่างและอัพโหลดไฟล์เข้าบอร์ด Arduino MEGA 2560 ขั้นตอนนี้ไปที่ File-->Examples-->Basic>Blink เปิดไฟล์ตัวอย่าง blink เพื่อเริ่มทดสอบ
จีพีเอสติดตามรถยนต์


จากนั้นทำการ Verify ไฟล์ Blink


หากคอมไพล์ไฟล์ตัวอย่างผ่าน ก็ให้ Upload ไฟล์ส่งเข้าบอร์ด Arduino MEGA 2560 R3

จีพีเอสติดตามสรุปวิธีการติดตั้ง

ผุ้เขียนได้ทำการต่อวงจร LED แสดงผลโปรแกรมไฟกระพริบที่พอร์ต 13 ตามรูปได้ผลเป็นที่น่าพอใจ บทความนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำหรับมือใหม่ Arduino จะได้ประหยัดเวลาการติดตั้งซอฟต์แวร์ นอกจากนี้จะได้เห็นประโยชน์และการนำความสามารถอันเหลือเชื่อของ Arduino มาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในบ้านเรา ที่สำคัญเป็นซอฟต์แวร์ Open Source พัฒนากันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน


gps ติดตาม


 ------------------------------------------------------

gps tracker

บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

133/241หมู่ 5ลุมพินีคอนโดทาวน์รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

มือถือ +66(0)86-804-5952

โทร +66(0)2-149-5009

แฟกซ์ +66(0)2-149-5009

เวบไซต์ http://gps-vehicle.com


Rev 01 2012-12-25

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

i-Button keys & LCD with Arduinoi-button keys and LCD by Thai Prosperous IT Co.,Ltd.จีพีเอสติดตามรถแนะนำการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดอาดูโน(arduino)กับอุปกรณ์กุญแจอิเล็กทรอนิกส์และจอแอลซีดี ผู้เขียนได้ดัดแปลงมาจาก http://tushev.org/articles/electronics/35-reading-ibutton-with-arduino สำหรับอุปกรณ์นี้ผู้เขียนจะได้นำไปจัดทำเครื่องอ่านรหัสกุญแจอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จีพีเอสติดตามรถยนต์ที่สามารถรองรับโปรโตคอล 1-wire1. อุปกรณ์
  1.1 บอร์ด ETT Arduino ATMEGA328
  1.2 บอร์ด ETT LCD 16x2 ผ่านอุปกรณ์ 74HC595
  1.3 อุปกรณ์ i-Button key DS1990A

2. ผังการเชื่อมต่อ
    
จีพีเอสติดตามรถ
                                                                                               
                |


 • i-Button key
  • ต่อสาย DQ จากอุปกรณ์ DS1990A กับพอร์ต PD2 ของ Arduino
  • ต่อสายกราวด์
 •  LCD 74HC595
  • ต่อสาย DS ของไอซี 74HC595 เข้ากับ PD4 ของ Arduino
  •  ต่อสาย ST ของไอซี 74HC595 เข้ากับ PD7 ของ Arduino
  • ต่อสาย SH ของไอซี 74HC595 เข้ากับ PD8 ของ Arduino
  •  ต่อกราวด์และไฟบวกเลี้ยงวงจร LCD บอร์ด
       3.  โปรแกรมทดสอบการทำงาน


#include <LCDHC595.h>
#include <OneWire.h>
// Arduino Pins
#define SIN_PIN 4 // 74HC595 Serial In Pin
#define STR_PIN 7 // 74HC595 Strobe pin
#define CLK_PIN 8 // 74HC595 Clock pin
//Create object to Control LCD.
LCDHC595 lcd = LCDHC595(SIN_PIN, STR_PIN, CLK_PIN);
OneWire ds(2);
//LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
byte addr[8];
String keyStatus="";
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
//lcd.begin(16,2);
lcd.Initial();
lcd.Backlight(1);
}
void loop(void) {
getKeyCode();
lcd.ClearScreen();
lcd.Print("GPS-Vehicle Key:");
if(keyStatus=="ok"){
byte i;
lcd.SetCursor(0x40);
for( i = 5; i >0; i--) {
lcd.Print(" ");
if (addr[i] < 0x10)
{
lcd.Print("0");
}
lcd.Print(addr[i], HEX);
}
}
else if (keyStatus!="")
{
lcd.SetCursor(0x40);
lcd.Print("not DS1990A");
delay(1000);
}
delay(1000);
}
void getKeyCode(){
byte present = 0;
byte data[12];
keyStatus="";
if ( !ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
return;
}
if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
keyStatus="CRC invalid";
return;
}
if ( addr[0] != 0x01) {
keyStatus="not DS1990A";
return;
}
keyStatus="ok";
ds.reset();
}
https://gist.github.com/ad4d1f0cf35490119737/download

สรุปการทำงาน เมื่อมีการเสียบอุปกรณ์ DS1990Aเข้ากับเครื่องอ่าน ระบบจะทำการอ่านค่าคีย์ของอุปกรณ์ออกมาแสดงผลบนหน้าจอ LCD

______________________________________________________________________________

จีพีเอสติดตามรถ

บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด
133/241หมู่ 5ลุมพินีคอนโดทาวน์รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี11000
มือถือ +66(0)86-804-5952
โทร +66(0)2-149-5009
แฟกซ์ +66(0)2-149-5009
เวบไซต์ http://gps-vehicle.com
Rev 02 2012-12-19
Rev 01 2012-12-16

Teltonika FM1100 by Thai Prosperous IT Co.,Ltd.


  แนะนำการติดตั้ง ระบบจีพีเอสติดตามยานยนต์ Teltonika FM1100

gpsติดตามรถยนต์สารบัญ
 1. กล่องและอุปกรณ์ประกอบ
 2. การติดตั้ง
 3. การกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับอุปกรณ์
 4. การติดตั้งซอฟต์แวร์ TAVL.NET
 5. แสดงผล

 1. กล่องและอุปกรณ์ประกอบ
  ภายในกล่อง Teltonika FM1100 ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้
  1.1 ตัวเครื่อง Teltonika FM1100
  gpsติดตามรถยนต์

  1.2 สายอากาศ GPS
  gpsติดตามรถยนต์

  1.3 สายอากาศ GSM
  จีพีเอสติดตามรถยนต์

  1.4 สาย USB
  จีพีเอสติดตามรถยนต์


  1.5 สายไฟเลี้ยง
  gpsติดตามรถยนต์

 1. การติดตั้ง
  ตัวอุปกรณ์ Teltonika FM1100 สามารถติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ใส่ซิมการ์ดและต่อไฟเลี้ยงกับอุปกรณ์ก็สามารถใช้งานได้แล้ว อุปกรณ์สามารถส่งข้อความบอกตำแหน่งแบบSMS หรือตั้งค่าให้ส่งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์โดยกำหนดเวลา รวมทั้งมีหน่วยความจำภายในเครื่องทำให้ไม่พลาดตำแหน่ง
  2.1 เปิดฝาหลังติดตั้งซิมการ์ด
  2.1 ต่อสายไฟเลี้ยง + (แดง) กับกราวด์ - (ดำ)
  2.2 ต่อสายไฟสตาร์ทเครื่องยนต์ +ON
 2. การกำหนดค่าให้กับอุปกรณ์เบื้องต้น สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดค่าให้อุปกรณ์ FM1100 ทำงานได้ ส่วนรายละเอียดในเชิงลึกสามารถศึกษาได้จากคู่มือของทางบริษัทฯ
  3.1 ติดตั้งโปรแกรม Teltonika configuration
   3.1.1 ติดตั้งไดร์ฟเวอร์สำหรับสายเชื่อมต่อ USB โดยการดาวน์โหลดไฟล์ vcpdriver_v1.3.1_setup.zip จากนั้นกดดับเบิ้ลคลิกเพื่อทำการติดตั้ง
   3.1.2 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดค่าให้อุปกรณ์ โดยการดาวน์โหลดไฟล์ FM11XX_Configurator_v1.1.6.3.zip โดยเวอร์ชั่นของโปรแกรมมีความสัมพันธ์กับเฟิร์มแวร์ในตัวอุปกรณ์ จากนั้นขยายไฟล์เก็บไว้
   3.1.3 ต่อสาย USB เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ติดตั้งซิมการ์ด ป้อนไฟเลี้ยงเปิดโปรแกรม FM11Configurator.exe เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
   จีพีเอสติดตามรถ

   จีพีเอสติดตามรถ


  3.2 ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลมาที่เซิร์ฟเวอร์ทุกๆ 10 นาที โดยให้เลือกไปที่ DataAcquisitionModes → Unknow เลือกทั้งหมดของทั้งโหมด Vehicle STOP และ Vehicle START


  3.3 ตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย GSM
จีพีเอสติดตามรถ


 1. การติดตั้งซอฟต์แวร์ TAVL.NET ศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มือ TAVL_rev01.pdf
 2. การแสดงผล
  5.1 ตัวอย่างรายงานการติดตามยานพาหนะ
  gps tracker

  5.2 ตัวอย่างตารางการใช้งานรถยนต์ในแต่ละวัน และกราฟความเร็วในการเดินทาง
  gps tracker

  5.3 ตัวอย่างแสดงเวลางานของพนักงานขับรถ
  gps tracker

  5.4 ตัวอย่างกราฟแสดงการติดดับของเครื่องยนต์
  จีพีเอสติดตาม

  5.5 ตัวอย่างแสดงการเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์
gps ติดตามจีพีเอสติดตามรถเช่ารถ alphard

119/908 หมู่ 1 เพอร์เฟคเพลสรัตนาธิเบศร์ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า .เมือง จ.นนทบุรี 11000มือถือ +66(0)86-804-5952
โทร +66(0)2-156-9822
แฟกซ์ +66(0)2-156-9821 เวบไซต์ http://gps-vehicle.com

Rev 01 2012-08-07
Rev 02 2012-10-20 
Rev 03 2012-12-16


tag: กล้องวงจรปิด กันขโมย ร้าน s techthai cctv techthai stechthai

sponsor: thaigpstrack | thailandgpstracker