วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชุดคำสั่ง SMS ควบคุม CONCOX GT100 และ GT06N

ยินดีต้อนรับสู่เวบบล็อก blog.gps-vehicle.com ผู้นำด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ ทำงานแบบออนไลน์ ดูเรียลไทม์ 24 ชม. ทำให้ไม่พลาดการติดต่อยานพาหนะ สำหรับจีพีเอสติดรถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้เขียนจะได้สรุปชุดคำสั่งให้ในวันนี้ก็คือ CONCOX GT100


ModelCONCOX/GT06NCONCOX/GT100ชุดคำสั่งโปรแกรม GPRSคำอธิบายตัวอย่างการป้อนคำสั่ง
APN,APN’s name,username,password#เครือข่าย AIS
เครือข่าย DTAC
เครือข่าย TRUE
APN,internet#
APN,www.dtac.co.th#
APN,internet,true,true#
SERVER,0,IP ADDRESS,Port,0/1#ตั้งค่า IP ADDRESS ของ SERVER GPRSSERVER,0,122.155.210.37,8821,0# หากต้องการส่งค่าแบบ UDP
SERVER,0,122.155.210.37,8821,1#
กรณีเซิร์ฟเวอร์ orange
SERVER,0,193.193.165.166,20801,0#
SERVER,1,DNS,Port,0/1#ตั้งค่า SERVER GPRSSERVER,1,tavl2.gps-vehicle.com,8821,0#
หากต้องการส่งค่าแบบ UDP
SERVER,1,tavl2.gps-vehicle.com,8821,1#
กรณีเซิร์ฟเวอร์ orange
SERVER,1,orange.gps-vehicle.com,20801,0#

GPRSON#เปิดการใช้งาน GPRS เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการGPRSON,1#
GPRSON#ยกเลิกการใช้งาน GPRS เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการGPRSON,0#
PARAM#ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ IMEI, GPRS interval, SENDS, SOS, CENTER, SENSORALM, DEFENSE, TIMEZONEPARAM#
GPRSSET#ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ GPRSGPRSSET#
TIMER,time(second)#เวลาในการอัพโหลดพิกัดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ ตั้งค่าระหว่าง 10-18000sTIMER,10#
DEFENSE,time(minute)#โหมดป้องกันรถหาย เมื่อปิดสวิทช์กุญแจตำแหน่ง ACC OFF นานกว่าเวลาที่ตั้งจะเริ่มเข้าสู่โหมดป้องกันรถหาย เช่นมีการสั่นสะเทือนที่รถนานกว่า 3 นาทีเครื่องจะส่งสัญญาณเตือน  ค่าที่ตั้งได้ระหว่าง 1-60 นาทีDEFENSE,3#
TIMEZONE#ตั้งค่า Time ZoneGMT,E,0,0#
หรือกรณีประเทศไทย
GMT,E,7,0#
SOS,A,number1,number2,number3 #เพิ่มเบอร์โทรพิเศษสำหรับรับการแจ้งเตือนSOS,A,0811234567#
SOS,D,number1,number2,number3 #ยกเลิกเบอร์โทรพิเศษสำหรับรับการแจ้งเตือนSOS,D,0811234567#
CENTER,A,number1#เพิ่มเบอร์โทรพิเศษสำหรับสั่งควบคุมรีเลย์CENTER,A,0811234567#
CENTER,D#ยกเลิกเบอร์โทรพิเศษสำหรับสั่งควบคุมรีเลย์CENTER,D#
RESET#สั่งปิด/เปิดเครื่องใหม่RESET#
FACTORY#กลับไปตั้งค่าเริ่มต้นโรงงานFACTORY#
ชุดคำสั่งตรวจสอบพิกัด

URL#ตรวจสอบตำแหน่งโดยส่งลิงค์ของ google mapURL#
WHERE#ตรวจสอบตำแหน่งโดยส่งค่าพิกัดกลับมาWHERE#
SENALM#เปิดการตั้งเตือน เมื่อยานพาหนะอยู่ในตำแหน่ง ACC OFF นานกว่า 3 นาที เมื่อมีการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนย้าย นานกว่า 6 ครั้งและตำแหน่ง ACC OFF เกินกว่า 30 วินาที ระบบจะส่งพิกัด โหมดนี้ถูกเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์SENALM,ON#
SENALM#ปิดการตั้งเตือนการเคลื่อนย้ายSENALM,OFF#
POWERALM#เปิดการตั้งเตือนหากโดนตัดสายไฟเลี้ยง โหมดนี้ถูกเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์POWERALM,ON#
POWERALM#ปิดการตั้งเตือนหากโดนตัดสายไฟเลี้ยงPOWERALM,OFF#
BATALM#เปิดการตั้งเตือนเมื่อระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ อุปกรณ์จะทำงานเฉพาะใช้แบตเตอรี่ในตัวเท่านั้นBATALM,ON#
BATALM#ปิดการตั้งเตือนเมื่อระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำBATALM,OFF#
SPEED,ON/OFF,TIME,Limited speed,uploading mode#เปิดการตั้งเตือนเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่เกินค่าความเร็วเฉลี่ย ในระยะเวลาที่กำหนด ค่าดีฟอลต์ โหมด 0 หมายถึง GPRS โหมด 1 หมายถึง SMS+GPRSSPEED,ON,5,100,1#
SPEED,ON/OFF,TIME,Limited speed,uploading mode#ปิดการตั้งเตือนเมื่อรถยนต์เคลื่อนที่เกินค่าความเร็วเฉลี่ย ในระยะเวลาที่กำหนด ค่าดีฟอลต์ โหมด 0 หมายถึง GPRS โหมด 1 หมายถึง SMS+GPRSSPEED,OFF,5,100,1#
MOVING,ON/OFF,R# (100≤R≤1000 meters, 300 is recommendedเปิดเตือนการเคลื่อนที่เกินกว่า R แนะนำให้ตั้งค่า 300 เมตรMOVING,ON,300#
MOVING,ON/OFF,R# (100≤R≤1000 meters, 300 is recommendedปิดเตือนการเคลื่อนที่เกินกว่า R แนะนำให้ตั้งค่า 300 เมตรMOVING,OFF,300#
RELAY,1#ตัดการทำงานเครื่องยนต์ หากความเร็วต่ำกว่า 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงRELAY,1#
RELAY,0#ต่อการทำงานเครื่องยนต์RELAY,0#