วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

แกะกล่อง Teltonika FM5300 รุ่นใหญ่สุด ฟังก์ชั่นเยอะที่สุด ดีที่สุดในท้องตลาด

สวัสดีกันอีกครั้งสำหรับท่านผู้อ่านที่ได้ติดตามบทความดีๆ ที่นำเสนอกันเป็นประจำผ่านเวบบล็อกคนทำจีพีเอสติดตามรถยนต์ วันนี้ผู้เขียนจะได้พาไปแนะนำอุปกรณ์ที่ขึ้นชื่อว่ารุ่นใหญ่ ฟังก์ชั่นเยอะที่สุด ดีที่สุดในท้องตลาด อุปกรณ์ที่ว่านี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ "แกะกล่อง Teltonika FM5300 รุ่นใหญ่สุด ฟังก์ชั่นเยอะที่สุด ดีที่สุดในท้องตลาดกัน"

GPS ติดรถขนส่ง รถอันตราย

ภายในกล่องประกอบไปด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่อไปนี้

1. ตัวเครื่อง Teltonika FM5300 1 เครื่อง
2. สายอากาศ GPS/GNSS 1 ตัว
3. สายอากาศ GSM 1 ตัว
4. ชุดสายไฟหลัก 1 ชุด
5. สาย USB จำนวน 1 เส้น
6. สายพอร์ตคอม 1/2 จำนวน 1 เส้น
7. สายพอร์ตคอม 3  จำนวน 1 เส้น
8. ชุดน็อต 4 ตัว


GPS ติดตามรถอันตราย

ความสามารถของตัวอุปกรณ์  Teltonika FM5300 สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกที่เป็นแบบอนาล็อกได้ถึง 4 ช่อง อุปกรณ์แบบดิจิตอลได้ถึง 4 ช่อง ช่องแรกถูกจองสำหรับเช็คสถานะติดเครื่องยนต์ สามารถควบคุมอุปกรณ์เอาท์พุทได้ถึง 4 อุปกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อผ่าน 1-wire การต่อ CANL และ CANH เพื่ออ่านค่าโดยตรงจากกล่อง ECU ของรถยนต์  มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อหูฟังและไมโครโฟน เชื่อมต่ออุปกรณ์ประเภท RS232 ได้เช่น เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก หรือ พวกอุปกรณ์ RFID

คุณสมบัติของอุปกรณ์
จีเอสเอ็ม/จีพีอาร์เอส [GSM/GPRS:]
▪ 4ย่านความถี่ 900/1800 MHzและ 850/1900 MHz [Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz]
▪ จีพีอาร์เอสคลาส 10 เร็วสูงสุดถึง 85.6 kbps [GPRS class 10 (up to 85,6 kbps)]
▪ ข้อความสั้น [SMS (text/data)]
GPS/GLONASS:
▪ โปรโตคอล NMEA-0183 [NMEA-0183 protocol]
▪ จำนวนช่องรับสัญญาณ 32 ช่อง [32 channel receiver]
▪ ความไวในการจับสัญญานไม่น้อยกว่า 160 dBm [High sensitivity, not less than -160 dBm]
อินเทอร์เฟส [Interface:]
▪ ดิจิตอลอินพุท 4 ช่อง [4 Digital Inputs for object status monitoring]
▪ อนาล็อกอินพุท 4 ช่อง [4 Analog Inputs (switchable 10 V or 30 V range, 12 bit resolution)]
▪ ดิจิตอลเอาท์พุท 4 ช่อง [4 Digital Open-drain Outputs (controlling external relays, LED, buzzers, etc.)]
▪ โปรโตคอลเชื่อมต่อ 1-Wire® [1-Wire® interface protocol]
▪ การเชื่อมต่อ CAN [CAN interface]
▪ ไฟเลี้ยง +10...+30 โวลต์ดีซี [Power supply (+10...+30) V DC]
▪ แอลอีดีแสดงสถานะ 2 ดวง [2 Status LEDs]
▪ อินเทอร์เฟสแบบ USB [USB interface]
▪ พอร์ต RS232 2 ชุด [ 2x RS232 ports]
▪ กำหนดค่าและอัพเดทเฟิร์ฟแวร์ ทั้ง FOTA และ USB [Configuration and firmware update (FOTA and via USB cable)]
▪ สายอากาศภายนอก GSM [External GSM antenna]
▪ สายอากาศภายนอก GNSS [External GNSS antenna]
▪ ออฟชั่นภายในแบตเตอรี่ควบคุมการชาร์จ [Optional internal (or external) rechargeable battery with charge controller]
▪ การเชื่อมต่อด้วยเสียง [Voice interface]

จีพีเอสติดรถอันตราย

จุดเด่น [Features:]
▪ ระบุพิกัด GPS/GLONASS และ การรวบรวมค่า I/O [ GPS/GLONASS coordinates and I/O data acquisition]
▪ ติดตามแบบเวลาจริง [Real Time tracking]
▫ สนับสนุน GARMIN FMI [GARMIN FMI support]
▫ สนับสนุน LLS 2 ช่อง [2x LLS support]
▫ รองรับโปรโตคอล RFID [RFID protocol support]
▪ อัลกอลิทึมแบบฉลาดในการรวบรวมข้อมูล [Smart algorithm of data acquisition (time, distance, angle, ignition and event based)]
▪ ส่งค่าตำแหน่งผ่าน GPRS ทั้ง TCP/IP และ UDP/IP [Sending acquired data via GPRS (TCP/IP and UDP/IP protocols)]
▪ อัลกอริทึมการเชื่อมต่อ GPRS แบบฉลาด [Smart algorithm of GPRS connections (GPRS traffc saving)]
▪ ทำงานในโหมดโรมมิ่งสามารถกำหนดค่าได้ตามรายการของผู้ให้บริการ GSM [Operating in roaming networks (configurable GSM providers list)]
▪ ตรวจจับเหตุการณ์ I/O และส่งค่าผ่านทาง GPRS หรือ SMS [Events on I/O detection and sending via GPRS or SMS]
▪ ตั้งกำหนดการส่งตำแหน่งแบบ SMS [Scheduled 24 coordinates SMS sending]
▪ กำหนดได้หลายโซน Multi geofence zones (rectangle or circle)
▪ โหมดการนอนนาน ประหยัดแบตเตอรี่ [ Deep Sleep mode (saving vehicle‘s battery)]
▪ อัพเดทเฟิร์มแวร์แบบ FOTA (firmware updating via GPRS)
▪ วัดอัตราเร่ง [Accelerometer]
▪ มีขนาดเล็กและง่ายต่อการติดตั้ง [Small and easy to mount case]
▪ ทำงานเป็นอิสระสำหรับโรมมิ่ง บRoaming dependent operation (GPRS traffic saving in roaming zones)]
▪ การควบคุมอัตราเร่ง [Acceleration detection (harsh breaking, acceleration and cornering)]
▪ โหมดที่ระบุไว้ให้ [Operation mode presets]
▫ การตรวจจับการใช้ความเร็วแบบก้าวหน้า [Advanced overspeeding detection]
▫ เฝ้าดูพฤติกรรมการขับรถ [Driver behavior monitoring (acceleration/breaking/cornering notifications to minimize the vehicle exploitation costs)]
▫ ระบุตัวตนพนักงานขับรถ [Driver identification (1-Wire® iButton ID key)]
สั่งงานผ่าน GPRS [GPRS commands ]
สนับสนุน RS232 [ RS232 peripherial device support: *]
สนับสนุน   GARMIN FMI support [GARMIN FMI support]
▫ สนับสนุน LLS 2 ตัว [2x LLS support]
▫ สนับสนุนโปรโตคอล RFID [RFID protocol support]GPS ติดรถอันตราย

สนใจอุปกรณ์ GPS TRACKER ต้องที่บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที เท่านั้น มั่นใจว่าคุณจะได้ของแท้ 100%